Zapytanie ofertowe - Dostawa Dmuchanego Parku Rozrywki

Zamawiający

Sportimpreza Dominika Sadal, ul. Trzebnicka 85, 55-100 Świątniki. NIP: 897-169-99-98, biuro@sportimpreza.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa dmuchanego Parku Rozrywki z centrum animacyjnym o następujących parametrach:

- minimalny wymiar 10 x 18m
- Park Rozrywki składający się z co najmniej 8 różnych urządzeń rekreacyjnych np. zjeżdżalnia, miękka górka do skakania, basen z piłeczkami, połykacz, active center, przejście po zwierzątkach wipe-out, zamek do skakania, brama wejściowa.
- park powinien zawierać conajmniej dwie zjeżdżalnie o wysokości minumum 5m,
- Park Rozrywki ogrodzony, wejście do Parku przez bramę wejściową, wewnątrz Parku centum animacyjne
- możliwość podziału urządzenia na co najmniej 4 mniejsze elementy, mogące działać niezależnie od siebie
- kolorystyka parku przyjazna dzieciom, uniwersalny motyw dżungla, zwierzęta.
- elementy parku wykonane z tworzywa pcv z włóknem szklanym wtopionym w materiał
- park powinien zawierać elementy ozdobne 3D np. palmy, zwierzęta, rośliny
-  park kompletny z niezbędnymi dmuchawami, pokrowcami, śledziami, ochraniaczem przeciwdeszczowym

Wymagania

- ważne orzeczenie techniczne urządzenia co najmniej 1 rok
- urządzenie dostosowane do użytku komercyjnego
- do oferty należy załączyć proponowaną wizualizację fotorealistyczną urządzenia, oferty bez wizualizacji zostaną odrzucone
- należy zapewnić szkolenie dla co najmniej dwóch osób z zakresu użytkowania urządzenia
- urządzenie należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do dnia 18 maja 2017r.
- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające dostawę co najmniej 3 urządzeń typu dmuchaniec w ciągu ostatnich 3 lat, o wartości co najmniej 100.000zł netto każda.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 04.05.2017r o godzinie 10:00.
Oferty należy składać bądź nadsyłać: w wersji elektronicznej, na adres: biuro@sportimpreza.pl lub w wersji papierowej na adres: Sportimpreza ul.Trzebnicka 85, 55-100 świątniki, w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta Tor Przeszkód".
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30 dnia 4.05.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pojawi się na stronie internetowej www.sportimpreza.pl bezpośrednio pod zapytaniem ofertowym, a także zostanie wysłana informacja o wyborze oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena 100%

 

Rezerwacje: (71) 307 66 06, e-mail: biuro@sportimpreza.pl